Karl Erik Axelsson

Födelsedatum:1931-02-04
Dödsdatum:2015-04-15
Gravsatt:2015-08-31
Ort:Örslösa
Gravnummer:VÄ ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Väla Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping