Karl-Erik Ingvar Billing

Födelsedatum:1924-06-03
Dödsdatum:2012-02-26
Gravsatt:2012-05-24
Ort:Örslösa
Gravnummer:VÄ ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Väla Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping