Alf Henry Konrad Johansson

Degerhamn

1931-11-12 Födelsedatum
2006-04-05 Dödsdatum

Gravsatt: 2006-07-21

Södra Ölands Pastorat

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden