John Torsten Birger Johansson

Fiskare | Ventlinge

1940-04-26 Födelsedatum
1997-12-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1997-12-19

Södra Ölands Pastorat

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden