Sture Evert Georg Johansson

Kalmar

1932-11-14 Födelsedatum
2011-06-18 Dödsdatum

Gravsatt: 2011-07-20

Södra Ölands Pastorat

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden