Knut Ludvig Andersson

Födelsedatum:1869-04-15
Dödsdatum:1955-05-18
Gravsatt:1955-05-24
Område: A
Gravnummer:06 A 59, 59A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Ölands Pastorat

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se