Ruth Elsa Ingegerd Andersson

Födelsedatum:1923-12-28
Dödsdatum:2016-05-04
Gravsatt:2016-05-20
Ort:Färjestaden
Område: A
Gravnummer:06 A 62-63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Ölands Pastorat

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se