Märta Ingeborg Teresia Andersson

Födelsedatum:1899-05-11
Dödsdatum:1993-08-02
Gravsatt:1993-08-13
Ort:Torslunda
Område: B
Gravnummer:06 B 120-121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Ölands Pastorat

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se