Valter Eugen Andersson

Födelsedatum:1898-05-22
Dödsdatum:1915-01-12
Gravsatt:1915-01-22
Område: B
Gravnummer:06 B 123-125

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Ölands Pastorat

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se