Elly Maria Andersson

Födelsedatum:1922-07-15
Dödsdatum:2006-06-30
Gravsatt:2006-08-29
Ort:N:a Solberga
Gravnummer:NSNY 11AL 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

0381-662300

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö