Hannelie Helli Wikström

Födelsedatum:2013-12-09
Dödsdatum:2013-12-09
Gravsatt:2014-02-18
Gravnummer:NSNY 11AL 089

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

0381-662300

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö