Ingvar Fransson

Födelsedatum:1941-03-04
Dödsdatum:2018-12-02
Gravsatt:2018-12-20
Gravnummer:NSNY 11AL 110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

0381-662300

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö