Södra Vi-Djursdala Församling

Kontaktinformation
Södra Vi-Djursdala Församling

0492-20735

www.svenskakyrkan.se/sodravi

Norra Storgatan 23
59871 SÖDRA VI