Alma Kristina Andersson

Födelsedatum:1879-02-07
Dödsdatum:1926-06-20
Gravsatt:1926-06-26
Ort:Myrekulla Grovare
Gravnummer:FG 104-105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Fänneslunda-Grovare Kyrkogård

Fänneslunda kyrka
523 74 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/