Johan Adolf Österlind

Födelsedatum:1842-10-08
Dödsdatum:1907-10-17
Gravsatt:1907-10-27
Ort:Kartryd Fänneslunda
Gravnummer:FG 296-297

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Fänneslunda-Grovare Kyrkogård

Fänneslunda kyrka
523 74 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/