Anton Sixten August Törnblad

Födelsedatum:1904-09-26
Dödsdatum:1905-05-16
Gravsatt:1905-05-25
Ort:Prästgården
Område: B
Gravnummer:HL B 24

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/