Brita Margret Henrietta Davidsson

Födelsedatum:1916-12-27
Dödsdatum:2003-07-18
Gravsatt:2003-08-01
Ort:Dalum
Område: B
Gravnummer:HL B 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/