Britta Carlsson

Födelsedatum:1914-04-27
Dödsdatum:2008-05-27
Gravsatt:2008-07-14
Ort:Hökerum
Område: B
Gravnummer:HL B 33-34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/