Ivar Hoger Filipsson

Födelsedatum:1903-01-23
Dödsdatum:1980-02-11
Gravsatt:0980-05-23
Ort:Nycklagärde
Område: B
Gravnummer:HL B 46-47

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/