Johan A Larsson

Födelsedatum:1864-05-16
Dödsdatum:1959-08-04
Gravsatt:1959-08-09
Ort:Nybo
Område: B
Gravnummer:HL B 39-40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/