Johan Albert Ericsson

Födelsedatum:1858-06-14
Dödsdatum:1915-05-23
Gravsatt:1915-06-01
Ort:Bäckafors
Område: B
Gravnummer:HL B 9-10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/