Karl Arne Andersson

Födelsedatum:1930-04-22
Dödsdatum:1931-03-04
Gravsatt:1931-03-08
Ort:Väby
Område: B
Gravnummer:HL B 36

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/