S Oskar Alexandersson

Födelsedatum:1874-08-13
Dödsdatum:1922-08-10
Gravsatt:1922-08-20
Ort:Gammalstorp
Område: B
Gravnummer:HL B 5-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/