Samuel Edvard Eriksson

Födelsedatum:1860-01-20
Dödsdatum:1916-04-06
Gravsatt:1916-04-16
Ort:Salunda
Område: B
Gravnummer:HL B 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/