Södra Vånga Kyrkogård

Kontaktinformation
Södra Vings pastorat

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM