Anders Petter Andersson

Födelsedatum:1856-02-11
Dödsdatum:1929-10-17
Gravsatt:1929-10-29
Ort:Kvarnagården
Gravnummer:VR 99-100

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Varnums Kyrkogård

Varnums kyrka
523 99 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/