Anders Rudolf Andén

Födelsedatum:1878-10-30
Dödsdatum:1963-06-03
Gravsatt:1963-10-06
Ort:Södertälje
Gravnummer:VR 76-79

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Varnums Kyrkogård

Varnums kyrka
523 99 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/