Emma Josefina Ahlgren

Födelsedatum:1886-09-16
Dödsdatum:1971-11-26
Gravsatt:1971-12-02
Ort:Varnum Björkhem
Gravnummer:VR 205-206

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Varnums Kyrkogård

Varnums kyrka
523 99 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/