Evert Holger Andersson

Födelsedatum:1902-09-17
Dödsdatum:1989-04-16
Gravsatt:1989-04-24
Ort:Kvarnagården
Gravnummer:VR 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Varnums Kyrkogård

Varnums kyrka
523 99 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/