Evert Lennart Alexius Andersson

Födelsedatum:1902-08-13
Dödsdatum:1964-05-05
Gravsatt:1964-05-12
Ort:Annelund
Gravnummer:VR 45-46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Varnums Kyrkogård

Varnums kyrka
523 99 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/