Solna kyrkogårdsförvaltning

Kontaktinformation
Solna kyrkogårdsförvaltning

08-546 647 00

solnakyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/solna/kyrkogarden

Kaplansgården Prostvägen 10
17164 SOLNA