Gustaf Per Allan Svensson

Födelsedatum:1922-11-14
Dödsdatum:2012-04-19
Gravsatt:2012-10-31
Ort:Halmstad
Område: M
Gravnummer:SÖ M 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söndrum Kyrkogård

G:aTylösandsvägen 103
302 41 Halmstad

sondrum.vapno@svenskakyrkan.se