Spekeröd - Ucklums församling

Spekeröds Prästgård 105
44493 SPEKERÖD

0303-252560

www.svenskakyrkan.se/spekerod-ucklum

Kyrkogårdar