Anders Bergström

Födelsedatum:1858-01-27
Dödsdatum:1928-11-08
Område: A
Gravnummer:BÄ A 139-140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling