Gustava Elisabeth Andersson

Födelsedatum:1870-09-29
Dödsdatum:1956-04-26
Område: A
Gravnummer:BÄ A 299-301

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling