Josefina Andersson

Födelsedatum:1857-07-29
Dödsdatum:1945-12-08
Område: A
Gravnummer:BÄ A 207-208

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling