Alfred Pettersson

Födelsedatum:1879-05-30
Dödsdatum:1960-07-19
Område: B
Gravnummer:BÄ B 630-631

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling