Anna Britta Birgitta Boman

Födelsedatum:1916-04-15
Dödsdatum:2004-08-10
Område: B
Gravnummer:BÄ B 333-336

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling