Anna Margit Kjell

1923-07-02 Födelsedatum
1990-09-30 Dödsdatum

BÄ B 420-421

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats