Anton Karlsson

Födelsedatum:1885-07-08
Dödsdatum:1973-07-22
Område: B
Gravnummer:BÄ B 760-761

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling