Axel Alrik Valentin Axelsson

1936-02-22 Födelsedatum
2009-02-03 Dödsdatum

BÄ B 688-689

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED