Gerda Lilly Viktoria Aronsson

Födelsedatum:1918-05-20
Dödsdatum:2010-05-12
Område: B
Gravnummer:BÄ B 735-736

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling