Gerda Lilly Viktoria Aronsson

1918-05-20 Födelsedatum
2010-05-12 Dödsdatum

BÄ B 735-736

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats