Gunnel Elsa Helene Olsson

Födelsedatum:1925-09-29
Dödsdatum:2018-12-11
Område: B
Gravnummer:BÄ B 738-739

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling