Hans Birger Johansson

Födelsedatum:1907-04-17
Dödsdatum:1993-03-23
Område: B
Gravnummer:BÄ B 528-529

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling