Hjalmar Andersson

Broddsmed

1872-06-06 Födelsedatum
1923-11-19 Dödsdatum

BÄ B 531-532

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats