Johanna Andersson

Födelsedatum:1878-05-24
Dödsdatum:1957-02-27
Område: B
Gravnummer:BÄ B 745-746

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling