Karl Henning Johansson

Födelsedatum:1887-04-26
Dödsdatum:1978-12-03
Område: B
Gravnummer:BÄ B 573-574

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling