Karl K:sOn Dahl

Födelsedatum:1873-04-05
Dödsdatum:1946-05-10
Område: B
Gravnummer:BÄ B 557-558

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling