Karl Olsson

Födelsedatum:1852-11-26
Dödsdatum:1917-01-30
Område: B
Gravnummer:BÄ B 660-661

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling