Karl,Johan,Bertil Johansson

Födelsedatum:1914-11-23
Dödsdatum:2004-12-27
Område: B
Gravnummer:BÄ B 527-527A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling